Bố Già

 • Thể loại: Hài hước, Gia đình
 • Thời lượng: 129 phút

Gái Già Lắm Chiêu V

 • Thể loại: Tình cảm, Hài hước
 • Thời lượng: 120 phút

Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng

 • Thể loại: Hoạt hình, Phiêu lưu
 • Thời lượng: 114 phút

Palm Springs: Mở Mắt Thấy Hôm ...

 • Thể loại: Hài hước, Tình cảm
 • Thời lượng: 94 phút

Tom & Jerry: Quậy Tung New Yor...

 • Thể loại: Hoạt hình
 • Thời lượng: 101 phút

Thần Bịp Jack Chột

 • Thể loại: Hành động, Tội Phạm
 • Thời lượng: 138 phút

Ainbo: Nữ Chiến Binh Amazon

 • Thể loại: Hoạt hình
 • Thời lượng: 85 phút

Bạn Quỷ (40k)

 • Thể loại: Kinh dị
 • Thời lượng: 105 phút

Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử

 • Thể loại: Hành động, Hài hước
 • Thời lượng: 97 phút

Cua Lại Vợ Bầu (50K)

 • Thể loại: Tình cảm, Hài hước
 • Thời lượng: 103 phút

Kiều @

 • Thể loại: Tâm lý
 • Thời lượng: 127 phút

Lời Xưng Tội Số 8

 • Thể loại: Kinh dị
 • Thời lượng: 100 phút

Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo

 • Thể loại: Hài hước
 • Thời lượng: 128 phút

Nam Sinh Số 11

 • Thể loại: Kinh dị
 • Thời lượng: 112 phút

Nghề Siêu Khó (40k)

 • Thể loại: Hài hước
 • Thời lượng: 115 phút

Siêu Trộm Đường Phố

 • Thể loại: Hành động
 • Thời lượng: 92 phút

Vì Yêu Mà Đấu

 • Thể loại: Hoạt hình
 • Thời lượng: 86 phút