LÀ NGƯỜI LONG KHÁNH - ĐỒNG GIÁ NUÓC 6K

 

LÀ NGƯỜI LONG KHÁNH - BETA GHÉ NHANH!
 

Nội Dung Chương Trình: 

 Chương trình mua “LÀ NGƯỜI LONG KHÁNH - BETA GHÉ NHANH!”, đồng giá pepsi/mirinda/7up chỉ với giá 6,000 VNĐ cho mọi khách hàng xem phim trong tháng 6

 Thời gian: Từ 03/06 - 19/06/2022

 

Điều khoản và điều kiện áp dụng:

  • Chỉ áp dụng cho khách hàng thành viên của Beta Cinemas khi mua vé xem phim:

  • Áp dụng cả với khách hàng mua vé trực tiếp tại quầy và khách hàng đã mua vé online tới quầy lấy vé.

Lưu ý:  Không giới hạn số lượng đồ uống;

  • KHÔNG áp dụng đồng thời cùng các chương trình khuyến mãi khác của quầy Concession.

  • Áp dụng cho các giao dịch trong thời gian khuyến mãi, kể cả các giao dịch mua vé suất chiếu những ngày sau.